Reglur um skjalavörslu og skjalastjórn

Síðast uppfært: 28.09.2023.

Þjóðskjalasafn Íslands hefur það hlutverk sem framkvæmdaaðili opinberrar skjalavörslu og skjalastjórnar að setja reglur um skjalavörslu og skjalastjórn afhendingarskyldra aðila, sbr. 8. gr. laga nr. 77/2014 um opinber skjalasöfn. Reglurnar kveða á um það hvernig afhendingarskyldir aðilar sem falla undir stjórnsýslu ríkis og sveitarfélaga skuli haga skjalavörslu og skjalastjórn, hvernig skuli haga frágangi og afhendingu á skjala- og gagnasöfnum til opinberra skjalasafna og um varðveislu og förgun skjala. Samkvæmt 3. mgr. 22. gr. laga um opinber skjalasöfn er afhendingarskyldum aðilum skylt að haga skjalastjórn og skjalavörslu með þeim hætti sem segir í þeim reglum sem settar eru á grundvelli laganna.

Gildandi reglur um skjalavörslu og skjalastjórn