Síðast uppfært: 09.07.2024.

Leiðbeiningar, ráðgjöf og eftirlit
með skjalavörslu og skjalastjórn

Skjalavarsla og skjalastjórn

Varðveisla skjala afhendingarskyldra aðila er lögbundin og eyðing þeirra óheimil nema með sérstakri heimild þar um. Í skjölum afhendingarskyldra aðila eru upplýsingar um rekstur og stöðu viðkomandi aðila, alla ákvarðana­töku og hvernig staðið er að henni, sem og um réttindi og skyldur einstaklinga og lögaðila. Þar er að finna skýringar á framgangi mála í gegnum tíðina. Skjalasafnið er því mikilvægur hluti starfseminnar og í því er jafnframt að finna sögu viðkomandi skjalamyndara.

Skjalavarsla og skjalastjórn felur í sér skipulögð vinnubrögð við daglega meðferð og varðveislu skjala, í hvaða formi sem þau eru, sem til verða hjá afhendingar­skyldum aðilum.

Þjóðskjalasafn Íslands hefur það hlutverk lögum samkvæmt að setja reglur um skjala­vörslu og skjala­stjórn afhendingar­skyldra aðila, gefa út leiðbein­ingar, standa fyrir fræðslu og veita ráðgjöf um skjalavörslu og skjalastjórn. Jafnframt hefur safnið eftirlit með því að afhendingar­skyldir aðilar uppfylli þau lög og reglur sem skjalahaldi þeirra eru settar.

Ráðgjöf um skjalavörslu og skjalastjórn

Á vefsíðu fyrir ráðgjöf og eftirlit er að finna leiðbeiningar og eyðublöð um skjalavörslu og skjalastjórn afhendingar­skyldra aðila. Skjalaverðir Þjóð­skjalasafns Íslands veita jafnframt ráðgjöf og leiðbeiningar um skjalahald afhendingar­skyldra aðila. Ná má sambandi við skjalaverði safnsins með því að senda tölvupóst á skjalavarsla@skjalasafn.is eða hringja í síma 590 3300 á þessum símatímum:

Mánudagarkl. 10 – 12
Miðvikudagarkl. 10 – 12
Fimmtudagarkl. 10 – 12