Ýttu á Ctrl/Cmd + P til að prenta
eða vista sem PDF skjal

Aðlögunartími

Aðlögunartími er tímabilið frá því að afhendingarskyldur aðili fær tiltekinn frest til þess að loka málum í málasafni af fyrra skjalavörslutímabili sem eru enn í vinnslu og þar til því er lokað. Aðlögunartími getur lengst verið sex mánuðir.